cars2repair logo
Welkom op Cars2repair

De geaccidenteerde wagens die u hier vindt zijn stuk voor stuk te koop en betrouwbaar en zijn wagens van de Belgische markt . Deze site wordt dagelijks vernieuwd en aangepast. Het is onze bedoeling u een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven van de aangeboden wagens. Wij hopen u hiermee een eerlijke en betrouwbare service aan te bieden.

Veel surfplezier!

┬ę Cars2Repair, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Doorzoek onze stock
  •   en  
  •   en  
  •   en